Op Académie Scientifique de Beauté, zegt de naam alles. Sinds 1890 verkoopt Académie niet alleen schoonheidsproducten, maar wil het ook kennis overdragen.